среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Stawianie sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Ogrodzenie z plastiku na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachety PCV na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane sztachetki PCV na plot i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak przewidywane balustrady z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий